Pomoc

Często zadawane pytania

Ogólne

Ważna informacja — urządzenia z serii CANVIO (dołączony produkt Pogoplug® PC, DTW1xx, DTC8xx, v73600-x, DTD2xx)

Zakończenie świadczenia usług Pogoplug® (1 października 2017 r.)
Zakończenie rejestracji nowych użytkowników końcowych (2 czerwca 2017 r.)
Firma Cloud Engines, Inc. poinformowała, że 1 października 2017 r. o godz. 7:00 (czasu środkowoeuropejskiego) ostatecznie zakończy świadczenie usług Pogoplug® PC dla użytkowników urządzeń Toshiba oraz pomocy technicznej,
a 2 czerwca 2017 r. o godz. 7:00 (czasu środkowoeuropejskiego) zablokuje możliwość rejestrowania nowych użytkowników.
Firma Toshiba ostatecznie zakończy świadczenie pomocy technicznej w tym samym czasie.

Ta zmiana dotyczy wszystkich produktów Pogoplug®, między innymi bezpłatnych usług miejsca dyskowego w chmurze, oprogramowania Pogoplug® Backup Software,
Pogoplug® Remote Access, aplikacji sieci Web Pogoplug® i aplikacji mobilnych Pogoplug®.

Po godz. 7:00 (czasu środkowoeuropejskiego) 1 października 2017 r. wszystkie dane pozostawione na serwerach usług Pogoplug® zostaną bezpiecznie i trwale zniszczone.
Informacja dotycząca strony sieci Web firmy Cloud Engines, Inc.: www.pogoplug.com/toshiba
Przed godz. 7:00 (czasu środkowoeuropejskiego) 1 października 2017 r. należy wykonać na lokalnych urządzeniach pamięci masowej kopię zapasową wszystkich potrzebnych danych, które są przechowywane w usłudze miejsca dyskowego w chmurze Pogoplug®.
Pomoc można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail na adres toshibasupport@pogoplug.com lub kontaktując się z główną linią pomocy technicznej dotyczącej usług Pogoplug® pod adresem support@pogoplug.com.

Produkty obejmujące usługi Pogoplug® PC dla użytkowników urządzeń Toshiba, których dotyczą powyższe informacje, można zidentyfikować na podstawie poniższych informacji:

Canvio Premium
Numer modelu:
DTW110
DTW120
DTW130

Canvio Connect II
Numer modelu:
DTC805
DTC810
DTC820
DTC825
DTC830

Canvio Connect
Numer modelu:
v73600-A
v73600-B
v73600-C
v73600-G
v73600-H

Canvio Slim
Numer modelu:
DTD205
DTD210

POGOPLUG jest znakiem towarowym firmy Cloud Engines, Inc.

Niektóre zewnętrzne 2,5-calowe dyski twarde USB są dostarczane z dwoma kablami (kablem do przesyłu danych i dodatkowym kablem zasilającym USB). W przypadku napotkania problemów podłącz oba kable. Jeśli zewnętrzny dysk twardy USB wciąż nie działa, podłącz go do koncentratora USB z własnym zasilaniem.

Większość problemów z zewnętrznymi dyskami twardymi USB wynika ze zbyt dużego zużycia energii podczas inicjowania urządzenia lub przesyłania danych. Zgodnie ze specyfikacją standardu USB każdy port ma wydajność 500 mA. Jeśli urządzenie potrzebuje więcej niż 500 mA, port USB może zostać wyłączony przez obwód zapobiegający przeciążeniom.

Aby uniknąć zbyt dużego zużycia energii na porcie USB, podłącz zewnętrzny dysk twardy USB do drugiego portu USB za pomocą dostarczonego kabla zasilającego. W ten sposób zapewnisz urządzeniu USB 1000 mA. Jeśli urządzenie nadal nie działa, spróbuj podłączyć je do koncentratora USB z własnym zasilaniem, ponieważ w większości przypadków tego typu urządzenia zapewniają więcej niż 500 mA na port USB.

Jeśli wszystkie powyższe sposoby zawiodą, sprawdź, czy porty USB są sprawne (tzn. czy nie wystąpiła awaria sprzętowa). Aby sprawdzić port USB, podłącz typowe urządzenie USB, na przykład mysz. Jeśli port USB jest sprawny, przyczyną problemów może być niezgodność między komputerem przenośnym i zewnętrznym dyskiem twardym USB. W takim przypadku wypróbuj inne urządzenie lub urządzenie od innego dostawcy.

Gdy 3,5-calowy dysk twardy Toshiba nie jest rozpoznawany i nie widać go w folderze „Mój komputer”, spróbuj użyć innych portów USB i kabli USB.

Jeśli to nie rozwiązuje problemu, być może uszkodzony jest zasilacz lub kabel zasilający. Uszkodzoną część należy wymienić.

Gdy komputer PC przestaje rozpoznawać 2,5-calowy dysk twardy Toshiba, nie świeci niebieska dioda LED, natomiast świeci czerwona dioda LED, dysk twardy wymaga wymiany.
Zaktualizuj sterownik USB 3.0 podłączonego urządzenia do najnowszej wersji.

STOR.E Canvio

Może się zdarzyć, że delikatne dotknięcie kabla USB powoduje odłączenie zewnętrznego dysku twardego (Toshiba Stor.E Canvio – 2,5 cala – 1 TB – USB 3.0), który przestaje być widoczny w folderze Mój komputer.
Sprawdź kabel i zastęp go specjalnym kablem „A” – „Micro-B”.

Canvio for Smartphone

CANVIO for Smartphone to pamięć masowa, która umożliwia wykonywanie kopii zapasowych zdjęć, filmów, muzyki, dokumentów i kontaktów znajdujących się na smartfonie z systemem Android. Po wykonaniu kopii zapasowej urządzenie CANVIO for Smartphone ładuje baterię smartfona.

Oprócz wykonywania kopii zapasowej danych urządzenie CANVIO umożliwia również migrację danych ze starego telefonu do nowego przy użyciu funkcji „Data Transfer” (Transfer danych).

Więcej informacji można znaleźć na stronie produktu.

Aplikację Content Manager można wyszukać i pobrać w sklepie Google Play Store.
https://play.google.com/store/apps?hl=eu

Otwórz aplikację Content Manager. Jeśli urządzenie zostało rozpoznane, u dołu ekranu aplikacji będzie wyświetlany napis „CANVIO” oznaczający pamięć masową CANVIO for Smartphone.
Nie. Aplikacja Content Manager firmy Toshiba jest przeznaczona wyłącznie do obsługi urządzenia CANVIO for Smartphone.

Wykonaj następujące czynności:

1) Wyszukaj aplikację Content Manager w sklepie Google Play Store i pobierz ją.
2) Włącz opcję „Auto Backup” (Automatyczna kopia zapasowa).
3) Podłącz zasilacz do urządzenia CANVIO for Smartphone. Podłącz telefon do urządzenia CANVIO for Smartphone za pośrednictwem dostarczonego kabla odpowiedniego typu.
4) Upewnij się, że na telefonie zostały przyznane uprawnienia wymagane przez aplikację Content Manager.
5) Gdy telefon będzie w stanie bezczynności przez 1 minutę, a aplikacja Content Manager nie zostanie zamknięta, rozpocznie się proces wykonywania kopii zapasowej. Aby pomyślnie wykonać kopię zapasową, nie odłączaj telefonu w trakcie jej wykonywania.

W trakcie wykonywania kopii zapasowej urządzenie CANVIO for Smartphone musi być podłączone do zasilacza, a telefon nie może zostać odłączony od urządzenia.
Jakakolwiek przerwa spowoduje, że kopia zapasowa nie zostanie wykonana.
Wykonanie kopii zapasowej może okazać się niemożliwe przy niskim poziomie naładowania baterii smartfona.

Upewnij się, że struktura plików/folderów na urządzeniu CANVIO for Smartphone nie została zmodyfikowana.
Jeśli została zmodyfikowana, aplikacja Content Manager nie znajdzie plików kopii zapasowej. W takim przypadku dostęp do plików kopii zapasowej można uzyskać, podłączając urządzenie do komputera.

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej tabeli:

Obsługiwane typy plików:

Zdjęcie: jpg, gif, png, bmp, webp
Film: 3gp, mp4, ts, webm, mkv
Dokument: pdf, rft, doc, docx, xls, xlsx, xlt, xlsm, xltm, xlam, ppt, pptx
Muzyka: 3gp, m4a, flac, mp3, wav, aac
Kontakty: vcf

1) Upewnij się, że automatyczne wykonywanie kopii zapasowych jest włączone.
2) Upewnij się, że na telefonie zostały przyznane uprawnienia wymagane przez aplikację Content Manager.
3) Jeśli automatyczne wykonywanie kopii zapasowych jest włączone, zaczekaj około 1 minuty od momentu podłączenia smartfona do urządzenia CANVIO for Smartphone. Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych rozpocznie się, gdy smartfon będzie pozostawiony w stanie bezczynności.

Podłącz smartfon do urządzenia CANVIO for Smartphone i otwórz na smartfonie aplikację Content Manager.

Aplikacja Content Manager rozpozna pamięć masową oraz umożliwi wyświetlenie i zaznaczenie karty „My Backup” (Moja kopia zapasowa). W czasie ładowania baterii nie można wyświetlić plików kopii zapasowej na urządzeniu CANVIO for Smartphone.

Urządzenie CANVIO for Smartphone podłącza się do portu USB komputera za pomocą dołączonego adaptera i kabla USB

Nie. Urządzenie CANVIO for Smartphone umożliwia dostęp do danych i wykonywanie kopii zapasowej. Dostęp do danych i ładowanie odbywają się zamiennie.
Po upływie 1 minuty nieużywania aplikacji Content Manager urządzenie CANVIO for Smartphone przechodzi w tryb wykonywania kopii zapasowych (jeśli jest włączony), a następnie w tryb ładowania.

Funkcja „Data Transfer” (Transfer danych) umożliwia skopiowanie kontaktów, zdjęć, filmów, muzyki i dokumentów z aktualnie używanego telefonu na inny.

Aby przenieść dane z bieżącego telefonu na nowy, wykonaj następujące czynności:

1) Podłącz zasilacz do urządzenia CANVIO for Smartphone.
2) Podłącz aktualnie używany telefon do urządzenia CANVIO for Smartphone.
3) Otwórz aplikację Content Manager i wybierz opcję „Data Transfer” (Transfer danych).
4) Wykonaj KROK 1. Po zakończeniu odłącz aktualnie używany telefon.
5) Podłącz drugi telefon do urządzenia CANVIO for Smartphone.
6) Otwórz aplikację Content Manager i wybierz opcję „Data Transfer” (Transfer danych).
7) Wykonaj KROK 2. Po zakończeniu sprawdź, czy dane zostały przeniesione.
8) Wykonaj KROK 3.

Auto Backup (Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych):
Ta funkcja powoduje automatyczne wykonywanie kopii zapasowej zdjęć, filmów, muzyki, dokumentów i kontaktów ze smartfona i karty SD na urządzeniu CANVIO for Smartphone.

Data Transfer (Transfer danych):
Umożliwia wybranie typu danych (zdjęcia, filmy, muzyka, dokumenty i kontakty) z aktualnie używanego smartfona i przeniesienie ich do innego smartfona. Po zakończeniu transferu danych wybrane pliki danych znajdą się na innym smartfonie.

Po wykonaniu kroku 1 transferu danych tworzony jest plik dziennika.
Ten plik dziennika ma kluczowe znaczenie dla kroku 2 transferu danych, w którym odbywa się migracja danych do innego smartfona.

Upewnij się, że była włączona funkcja Auto Backup (Automatyczne wykonywanie kopii zapasowych), a urządzenie CANVIO for Smartphone przynajmniej raz wykonało kopię zapasową kontaktów.

Po ponownym zainstalowaniu aplikacji Content Manager przejdź do ustawień i kliknij opcję „Restore” (Przywróć), aby przywrócić kontakty.
(Uwaga: Urządzenie CANVIO for Smartphone nie przywraca zdjęć, filmów, muzyki ani dokumentów. Można skopiować i wkleić je ręcznie).

Nazwy kart można zmieniać.
Jeśli masz kilka smartfonów korzystających z tego samego urządzenia CANVIO for Smartphone, możesz łatwo odróżnić kopie zapasowe poszczególnych smartfonów.

Każdy telefon otrzymuje własną, unikatową kartę.
Domyślnie nosi ona nazwę „Model telefonu + 4 ostatnie cyfry adresu MAC”.
Nazwę każdej karty można zmienić w samouczku lub w ustawieniach.

Upewnij się, że aplikacja Content Manager otrzymała wszystkie potrzebne uprawnienia, w tym „Contacts” (Kontakty) i „Storage” (Pamięć masowa).
Jeśli wymagane uprawnienia nie zostały przyznane wcześniej, możesz przejść do opcji Settings (Ustawienia) > Apps (Aplikacje) > CANVIO > Permissions (Uprawnienia), aby ponownie je włączyć.

Mimo wyświetlanego powiadomienia można normalnie używać urządzenia CANVIO for Smartphone.
Urządzenie CANVIO for Smartphone jest sformatowane w systemie plików NTFS, który nie jest rozpoznawany przez system operacyjny Android, chyba że z aplikacją Content Manager.
Dlatego jest wyświetlane to powiadomienie.

Nie stukaj opcji „Touch to fix” (Dotknij, aby naprawić) ani nie przeprowadzaj formatowania.
Jeśli przeprowadzisz formatowanie, urządzenie CANVIO for Smartphone zostanie sformatowane w innym systemie plików (FAT32 itp.).

Urządzenia firmy TOSHIBA obsługują tylko system plików NTFS.
Jeśli urządzenie zostało już sformatowane za pomocą telefonu z systemem Android, sformatuj je ponownie, używając poniższego narzędzia na komputerze.

HDD Format Tool: http://www.toshiba-personalstorage.net/support/download/hdd/password/application/HDD_Format_Tool_Setup.exe

Przeprowadź inicjowanie zgodnie z poniższą instrukcją:

a) SONY Xperia Z5, XZ:
Na ekranie urządzenia znajdź i stuknij kolejno opcje Settings (Ustawienia) > USB Connectivity (Łączność USB) > Detect USB device (Wykryj urządzenie USB).
Zapoznaj się z poniższą instrukcją:
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiaz5/userguide/Connecting-your-device-to-USB-peripherals/

b) SONY Xperia M2:
Na ekranie urządzenia znajdź i stuknij kolejno opcje Settings (Ustawienia) > Xperia™ Connectivity (Łączność Xperia™) > USB Connectivity (Łączność USB) > Detect USB device (Wykryj urządzenie USB).
Zapoznaj się z poniższą instrukcją:
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiam2/userguide/Connecting-your-device-to-USB-peripherals/

1) Czy do urządzenia CANVIO for Smartphone jest podłączony zasilacz?
2) Czy smartfon jest podłączany do urządzenia CANVIO for Smartphone za pomocą odpowiedniego kabla USB?
3) Czy na urządzeniu CANVIO for Smartphone świeci niebieska dioda LED?

Na urządzeniu CANVIO for Smartphone nie ma żadnego ograniczenia rozmiaru pliku kopii zapasowej.
Jedynym ograniczeniem jest system operacyjny Android i pamięć smartfona.

Nie można tego sprawdzić przy użyciu smartfona.
Zawartość kopii zapasowej można sprawdzić tylko na komputerze.

Podłącz urządzenie CANVIO for Smartphone do komputera i znajdź następujący plik:
x:/CANVIO/Backup/(„Nazwa telefonu”)/Contacts/contacts.vcf

Zdjęcia: x:/CANVIO/Backup/(„Nazwa telefonu”)/Pictures/

Filmy: x:/CANVIO/Backup/(„Nazwa telefonu”)/Videos/

Muzyka: x:/CANVIO/Backup/(„Nazwa telefonu”)/Music/

Dokumenty: x:/CANVIO/Backup/(„Nazwa telefonu”)/Documents/

Pliki na aktualnie używanym telefonie nie zostaną usunięte.
Na urządzeniu CANVIO for Smartphone zestaw plików kopii zapasowej zostanie zapisany w folderach x:/CANVIO/Migration/(„Nazwa telefonu”)/(Documents/Music/Videos/Pictures)

Niektóre smartfony (np. Samsung Galaxy Note 3) korzystają z interfejsu USB 3.0 Micro-B.
W takim przypadku podłącz dostarczony kabel do złącza USB 2.0 Micro-B.

Firma

Dyski osobiste Toshiba są starannie oznakowane według funkcji i kryteriów wydajności. Dzięki wyraźnym oznaczeniom kolorystycznym i przewodnikowi po zakupach klienci błyskawicznie orientują się, jakie produkty najlepiej spełniają ich wymagania.

PRO/PREMIUM
Produkty firmy Toshiba dla użytkowników profesjonalnych, którzy potrzebują szybkości, całkowitej niezawodności i zaawansowanych funkcji dodatkowych. Pamięć masowa Toshiba bez ograniczeń.

ADVANCED
Pamięci masowe Advanced są przeznaczone dla zaawansowanych użytkowników. Zapewniają wysoką jakość i dużą szybkość oraz ważne funkcje dodatkowe.

STANDARD
Produkty dla użytkowników potrzebujących najwyższej jakości, niezawodności i podstawowych funkcji.