Ondersteuning

FAQ’s

Algemeen

Belangrijke kennisgeving – CANVIO-serie (Pogoplug® PC-product meegeleverd, DTW1xx, DTC8xx, v73600-x, DTD2xx)

Beëindiging van Pogoplug®-diensten (1 oktober 2017)
Beëindiging van nieuwe eindgebruikersregistratie (2 juni 2017)
Cloud Engines, Inc. heeft aangekondigd dat de werking en ondersteuning van Pogoplug® PC voor Toshiba-gebruikers permanent stopt op 1 oktober 2017 om 7:00 uur (Centraal-Europese tijd) en dat de registratie van nieuwe gebruikers wordt uitgeschakeld op 2 juni 2017 om 7:00 uur (Centraal-Europese tijd).

Op dat tijdstip stopt ook de ondersteuning door Toshiba.

Deze wijzigingen gelden voor alle Pogoplug®-producten met inbegrip van maar niet beperkt tot de gratis cloudopslagdiensten, de Pogoplug® Backup Software,
Pogoplug® Remote Access, de Pogoplug® webapplicatie en de mobiele apps van Pogoplug®.

Na 1 oktober 2017 om 7:00 uur (Centraal-Europese tijd) worden alle resterende gegevens op de servers van Pogoplug® veilig en permanent vernietigd.

Webpagina met bekendmaking van Cloud Engines, Inc.: www.pogoplug.com/toshiba

Zorg voor een back-up van alle belangrijke gegevens die zijn opgeslagen met de Pogoplug® cloudopslagdiensten op uw lokale opslagapparaten vóór 1 oktober 2017 om 7:00 uur (Centraal-Europese tijd). Voor ondersteuning kunt u een e-mail sturen naar toshibasupport@pogoplug.com of naar de centrale ondersteuningslijn van Pogoplug®, support@pogoplug.com.

Relevante producten waarbij Pogoplug® PC is meegeleverd voor Toshiba-gebruikers zijn herkenbaar aan de hand van de volgende informatie:

Canvio Premium
Modelnummer:
DTW110
DTW120
DTW130

Canvio Connect II
Modelnummer:
DTC805
DTC810
DTC820
DTC825
DTC830

Canvio Connect
Modelnummer:
v73600-A
v73600-B
v73600-C
v73600-G
v73600-H

Canvio Slim
Modelnummer:
DTD205
DTD210

POGOPLUG is een handelsmerk van Cloud Engines, Inc.

Sommige externe USB 2,5 inch HDD-apparaten worden geleverd met twee kabels (een datakabel en een extra USB-voedingskabel). Als u problemen ondervindt, sluit u zowel de datakabel als de voedingskabel aan. Werkt het externe USB HDD-apparaat nog steeds niet, sluit het dan aan op een USB-hub met een eigen voeding.

De meeste problemen met externe USB HDD-apparaten worden veroorzaakt door een te hoog stroomverbruik bij de initialisatie en gegevensoverdracht. De USB-specificatie voor een USB-poort is 500 mA per poort. Als een apparaat meer dan 500 mA nodig heeft, kan de USB-poort worden uitgeschakeld door de overspanningsschakeling.

Om een te hoog stroomverbruik op de gebruikte USB-poort te vermijden, kunt u het externe USB HDD-apparaat aansluiten op een tweede USB-poort met de extra voedingskabel. Dit levert tot 1000 mA aan het USB-apparaat. Werkt het apparaat nog steeds niet, probeer dan een USB-hub met een eigen voeding. Deze kunnen meestal meer dan 500 mA per USB-poort leveren.

Als dit allemaal niet helpt, moet u de werking van de USB-poorten controleren; mogelijk zijn deze defect. Sluit een generiek USB-apparaat, zoals een USB-muis, aan om de USB-poort te controleren. Als de USB-poort in orde is, zijn de laptop en het gebruikte externe USB HDD-apparaat mogelijk niet compatibel. Probeer het dan met een ander apparaat of een exemplaar van een andere leverancier.

Als uw Toshiba 3,5-inch HDD niet wordt herkend en niet verschijnt in Deze computer, probeer het dan eens met andere USB-poorten en USB-kabels.

Wordt het probleem daardoor niet opgelost, dan kan de netstroomadapter of de adapterkabel kapot zijn. Het kapotte onderdeel moet worden vervangen.

Als uw Toshiba 2,5-inch HDD niet wordt herkend door uw pc en de blauwe LED uit is en de rode LED aan, moet de HDD worden vervangen.
Werk het USB 3.0-stuurprogramma van het aangesloten apparaat bij naar de nieuwste versie.

STOR.E Canvio

Soms valt bij de geringste aanraking van de USB-kabel de verbinding met de externe HDD (Toshiba Stor.E Canvio – 2,5” – 1 TB – USB 3.0) weg en verdwijnt de harde schijf uit Deze computer.
Controleer de kabel en vervang deze door een speciale ‘A naar Micro-B’ USB-kabel.

Canvio for Smartphone

CANVIO for Smartphone is een opslagproduct voor het maken van back-ups van foto’s, video’s, muziek, documenten en contacten op uw Android-smartphone. Na het maken van de back-up laadt CANVIO voor smartphones uw smartphone op.

Naast het maken van back-ups kunt u met CANVIO voor smartphones ook de gegevens van uw oude telefoon overbrengen naar een nieuwe telefoon met de functie Data Transfer.

Meer informatie vindt u op de productpagina.

De app Content Manager is te vinden en te downloaden in de Google Play Store.
https://play.google.com/store/apps?hl=eu

Open de app Content Manager. Als het apparaat wordt herkend, ziet u onderaan in de app 'CANVIO', de opslagruimte van CANVIO for Smartphone.
Nee, de app Content Manager van Toshiba is uitsluitend bedoeld voor CANVIO for Smartphone.

Voer de volgende stappen uit:

1) Zoek en download de app Content Manager in de Google Play Store.
2) Activeer Auto Backup.
3) Sluit de netstroomadapter aan op CANVIO for Smartphone. Sluit uw telefoon aan op CANVIO for Smartphone met de juiste, meegeleverde kabel.
4) Zorg er op de telefoon voor dat de app Content Manager de gevraagde machtigingen krijgt.
5) Als uw telefoon 1 minuut niet wordt gebruikt zonder de app Content Manager te sluiten, wordt het back-upproces gestart. Verbreek de verbinding niet tijdens het maken van de back-up om een goede afloop te garanderen.

Zorg ervoor dat CANVIO for Smartphone tijdens het maken van een automatische back-up is aangesloten op de netstroomadapter en verbreek de verbinding tussen de telefoon en CANVIO for Smartphone niet.
Elke onderbreking zal leiden tot een onvolledige back-up.
Afhankelijk van het resterende batterijniveau van uw smartphone, zal de back-up mogelijk niet worden uitgevoerd

Controleer of de bestanden- en mappenstructuur op CANVIO for Smartphone niet is gewijzigd.
Als de structuur is gewijzigd, kan de app Content Manager de back-upbestanden niet vinden. In dat geval kunt u het apparaat aansluiten op een computer om toegang krijgen tot de back-upbestanden.

Raadpleeg onderstaande tabel:

Ondersteunde bestandstypes:

Afbeelding: jpg, gif, png, bmp, webp
Video: 3gp, mp4, ts, webm, mkv
Document: pdf, rft, doc, docx, xls, xlsx, xlt, xlsm, xltm, xlam, ppt, pptx
Muziek: 3gp, m4a, flac, mp3, wav, aac
Contacten: vcf

1) Controleer of het automatisch maken van back-ups is ingeschakeld.
2) Zorg er op de telefoon voor dat de app Content Manager de gevraagde machtigingen krijgt.
3) Als automatische back-up is ingeschakeld, moet u na het aansluiten van CANVIO for Smartphone ongeveer 1 minuut wachten. De automatische back-up start als de telefoon niet wordt gebruikt

Sluit de telefoon aan op CANVIO for Smartphone en open de app Content Manager.

Als Content Manager de opslag herkent, kunt u het tabblad My Backup zien en selecteren. Tijdens het opladen kunt u de back-upbestanden op CANVIO for Smartphone niet bekijken.

Sluit CANVIO for Smartphone aan op de computer via de USB-poort met de meegeleverde USB-kabel en adapter.

Nee. CANVIO for Smartphone is bedoeld voor toegang tot gegevens en het maken van back-ups. Toegang tot gegevens en tegelijkertijd opladen is niet mogelijk.
Als de app Content Manager gedurende 1 minuut niet wordt gebruikt, schakelt CANVIO for Smartphone over naar de back-upmodus (indien ingeschakeld), en dan naar de laadmodus.

Met Data Transfer kunt u uw contacten, foto’s, video’s, muziek en documenten kopiëren van uw huidige telefoon naar een andere telefoon.

Voer de volgende stappen uit om gegevens over te brengen van uw huidige telefoon naar een andere telefoon:

1) Sluit de netstroomadapter aan op CANVIO for Smartphone.
2) Sluit uw huidige telefoon aan op CANVIO for Smartphone.
3) Open de app Content Manager en selecteer Data Transfer.
4) Voer STAP 1 uit. Na afloop kunt u de huidige telefoon loskoppelen.
5) Sluit een andere telefoon aan op CANVIO for Smartphone.
6) Open de app Content Manager en selecteer Data Transfer.
7) Voer STAP 2 uit. Controleer na afloop of de gegevens zijn overgebracht.
8) Voer STAP 3 uit.

Auto Backup:
Deze functie maakt automatisch een back-up van foto’s, video’s, muziek, documenten en contacten van uw smartphone en sd-kaart naar CANVIO for Smartphone.

Data Transfer:
U kunt gegevenstypes (foto’s, video’s, muziek, documenten en contacten) selecteren en migreren van uw huidige smartphone naar een andere smartphone. Als Data Transfer klaar is, staan de geselecteerde gegevensbestanden op de andere smartphone.

Na afloop van Stap 1 van Data Transfer wordt er een logbestand gemaakt.
Dit logbestand is nodig voor de migratie van gegevens naar een andere smartphone in Stap 2 van Data Transfer.

Zorg dat Auto Backup is ingeschakeld en dat CANVIO for Smartphone tenminste eenmaal een back-up van uw contacten heeft gemaakt.

Installeer de app Content Manager opnieuw en ga dan naar instellingen en klik op Restore om uw contacten te herstellen.
(Let op: uw foto’s, video’s, muziek en documenten worden niet hersteld door CANVIO for Smartphone. Deze kunt u handmatig kopiëren en plakken.)

U kunt de namen van de tabbladen wijzigen.
Als u dezelfde CANVIO for Smartphone voor meerdere apparaten gebruikt, ziet u meteen welke back-up voor welke smartphone is.

Elke telefoon heeft zijn eigen, unieke tabblad.
Standaard is het ‘Telefoonmodel + laatste 4 cijfers van het MAC-adres’.
U kunt de naam van elk tabblad wijzigen in de tutorial of in de instellingen.

Controleer of u de app Content Manager alle gevraagde machtigingen hebt gegeven, inclusief Contacts en Storage.
Als de gevraagde machtigingen nog niet verleend zijn, kunt u ze via Settings>Apps>CANVIO>Permissions alsnog toekennen.

U kunt CANVIO for Smartphone gewoon gebruiken, ondanks deze melding.
CANVIO for Smartphone is geformatteerd met het NTFS-bestandssysteem, maar Android OS herkent dit bestandssysteem niet zonder de app Content Manager.
Daarom verschijnt deze melding.

Tik niet op ‘Touch to fix’ en ga niet formatteren.
Als u toch gaat formatteren, wordt Canvio voor smartphones geformatteerd in een ander bestandssysteem (FAT32 enz.).

TOSHIBA ondersteunt alleen het NTFS-bestandssysteem.
Als u een Android-telefoon al hebt geformatteerd, kunt u hem opnieuw formatteren met het onderstaande pc-hulpprogramma.

HDD Format Tool: http://www.toshiba-personalstorage.net/support/download/hdd/password/application/HDD_Format_Tool_Setup.exe

Voer de initialisatie uit aan de hand van de volgende instructie:

a) SONY Xperia Z5, XZ:
Zoek en tik op het apparaatscherm op Settings > USB Connectivity > Detect USB device.
Zie de volgende instructie:
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiaz5/userguide/Connecting-your-device-to-USB-peripherals/

b) SONY Xperia M2:
Zoek en tik op het apparaatscherm op Settings > Xperia™ Connectivity > USB Connectivity > Detect USB device.
Zie de volgende instructie:
http://support.sonymobile.com/global-en/xperiam2/userguide/Connecting-your-device-to-USB-peripherals/

1) Is de netstroomadapter aangesloten op CANVIO for Smartphone?
2) Gebruikt u de juiste USB-kabel om de telefoon op CANVIO for Smartphone aan te sluiten?
3) Brandt de blauwe LED op CANVIO for Smartphone?

De grootte van het bestand voor de back-up op CANVIO for Smartphone is onbeperkt.
De enige beperkingen zijn die van Android OS en de opslagruimte van uw smartphone.

Deze kunt u niet controleren met de smartphone.
U kunt de inhoud alleen controleren met een computer.

Sluit CANVIO for Smartphone aan op een computer en blader naar het volgende bestand:
x:/CANVIO/Backup/(“Phone Name”)/Contacts/contacts.vcf

Voor foto’s: x:/CANVIO/Backup/(“Phone Name”)/Pictures/

Voor video’s: x:/CANVIO/Backup/(“Phone Name”)/Videos/

Voor muziek: x:/CANVIO/Backup/(“Phone Name”)/Music/

Voor documenten: x:/CANVIO/Backup/(“Phone name”)/Documents/

Bestanden op de huidige telefoon worden niet verwijderd.
Op CANVIO for Smartphone wordt een reeks back-upbestanden opgeslagen in x:/CANVIO/Migration/(“Phone name”)/(Documents/Music/Videos/Pictures)

Sommige smartphones (bijv. de Samsung Galaxy Note 3) maken gebruik van USB 3.0 Micro-B.
Sluit in dat geval de kabel aan op de USB 2.0 Micro-B-aansluiting.

Bedrijf

Het assortiment van Toshiba Personal Storage is duidelijk gesorteerd aan de hand van prestatiecriteria en functies. Met de duidelijke kleurcodering en de winkelgids weten klanten onmiddellijk welke producten het beste voldoen aan hun eisen.

PRO/PREMIUM
Toshiba producten voor professionele gebruikers die behoefte hebben aan snelheid, absolute betrouwbaarheid en geavanceerde extra functies. Toshiba opslag zonder grenzen.

ADVANCED
De Advanced opslagproducten zijn bedoeld voor geavanceerde gebruikers en bieden hoge kwaliteit, hoge snelheid en belangrijke extra functies.

STANDARD
Het productaanbod voor gebruikers die topkwaliteit, betrouwbare functionaliteit en essentiële functies willen.