Wilt u de gegevens die u bent kwijtgeraakt op uw harde schijf herstellen?

  • Al uw herinneringen kwijtgeraakt door een computervirus?
  • Per ongeluk uw harde schijf opnieuw geformatteerd*?
  • Belangrijke bestanden abusievelijk verwijderd of overschreven?
  • Is uw harde schijf gevallen en hebt u er geen toegang meer toe?

 

*Er zijn twee manieren om een harde schijf te formatteren: Logisch formatteren en fysiek formatteren. Bij fysiek formatteren wordt de inhoud van de harde schijf volledig verwijderd en kunnen de gegevens niet meer worden hersteld.

Voordat u het opgeeft, kunt u samenwerken met een externe aanbieder van gegevensherstelservices om uw gegevens terug te halen. Voor uw gemak geven we u links naar aanbieders van gegevensherstelservices.


 

Door op de onderstaande logo’s te klikken gaat u akkoord met de specifieke disclaimers hierboven
De volgende serviceproviders leveren services voor gegevensherstel aan Toshiba HDD-klanten tegen een gereduceerd tarief.

Ontrack

 

 

 

Klik hier, korting beschikbaar

Drivesavers

 

 

 

Klik hier, korting beschikbaar

 

Disclaimer

(a) U maakt de keuze voor een van de hieronder vermelde onafhankelijke en externe serviceproviders (“serviceprovider”) op eigen risico. U bent op geen enkele manier beperkt in de keuze voor een andere aanbieder van gegevensherstelservices dan de hieronder vermelde.

(b) Elke overeenkomst die u bereikt met een serviceprovider voor gegevensherstelservices wordt uitsluitend tussen u en de serviceprovider gesloten. Toshiba Electronics Europe GmbH en haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk te noemen “TOSHIBA”) wordt in geen geval partij bij een dergelijke overeenkomst.

(c) TOSHIBA GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, EN WIJST UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR EEN ONAFHANKELIJKE EN EXTERNE SERVICEPROVIDER, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT OF BETROUWBAARHEID VAN DE DIENSTEN VAN DE ONAFHANKELIJKE EN EXTERNE SERVICEPROVIDER, NIET-SCHENDING, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

(d) Het gebruik van een gegevensherstelservice van een serviceprovider maakt de garantie van Toshiba voor een externe en interne harde schijf van Toshiba (“harde schijf”) die is verleend aan een eindgebruiker bij de aanschaf van een harde schijf (“garantie van Toshiba”) niet ongeldig. Als de harde schijf echter is beschadigd of defect is geraakt als gevolg van de gegevensherstelservices door de serviceprovider, is de garantie van Toshiba niet van toepassing op deze schade of dit defect.

(e) In overeenstemming met de garantie van Toshiba aanvaardt TOSHIBA geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade die verband houdt met, voortvloeit uit of het gevolg is van de uitvoering van diensten door een serviceprovider, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van of schade aan gegevens op een harde schijf van Toshiba, bijv. toe te schrijven aan misbruik of malversatie, onjuist gebruik of andere oorzaken zoals gespecificeerd in de garantie van Toshiba. Het is uw verantwoordelijkheid om gegevens op te slaan (er een back-up van te maken). TOSHIBA geeft geen garantie of dekking voor enig financieel of ander verlies als gevolg van gegevensverlies.

(f) De werkelijke voorwaarden van services voor gegevensherstel zijn onderhevig aan de instructies op de webpagina van de serviceprovider.