Θέλετε να ανακτήσετε τα δεδομένα που χάσατε στον σκληρό σας δίσκο;

 

 

  • Χάσατε όλα τα αρχεία σας λόγω ιού υπολογιστή;
  • Αναδιαμορφώσατε* τον σκληρό σας δίσκο κατά λάθος; Δ
  • ιαγράψατε/αντικαταστήσατε κατά λάθος σημαντικά αρχεία;
  • Σας έπεσε κάτω ο σκληρός δίσκος και δεν μπορείτε πλέον να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτόν;

 

*Υπάρχουν δύο τύποι διαμόρφωσης σκληρού δίσκου: Λογική διαμόρφωση και φυσική διαμόρφωση. Έχετε υπόψη ότι το περιεχόμενο του σκληρού δίσκου διαγράφεται πλήρως με τη φυσική διαμόρφωση και δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των δεδομένων.

Πριν τα παρατήσετε, μπορείτε να απευθυνθείτε σε εξωτερική εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων για την ανάκτηση των δεδομένων σας. Για τη διευκόλυνσή σας, παρέχουμε συνδέσμους προς παρόχους υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων.


 

Εάν κάνετε κλικ στα παρακάτω λογότυπα συμφωνείτε με τις αναγραφόμενες δηλώσεις αποποίησης ευθυνών.
Οι ακόλουθοι πάροχοι υπηρεσιών προσφέρουν υπηρεσίες ανάκτησης δεδομένων με χαμηλότερη χρέωση στους πελάτες με Toshiba HDD.

Ontrack

 

 

 

Υπάρχει διαθέσιμηέκπτωση, κάντε κλικ εδώ

Drivesavers

 

 

 

Υπάρχει διαθέσιμηέκπτωση, κάντε κλικ εδώ

 

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

(α) Η επιλογή ενός από τους ανεξάρτητους, εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών που αναγράφονται παρακάτω («Πάροχος υπηρεσιών») γίνεται με δική σας ευθύνη. Σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται η επιλογή παρόχου υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων μόνο σε όσους αναγράφονται παρακάτω.

(β) Οποιαδήποτε συμφωνία συνάψετε με κάποιον Πάροχο υπηρεσιών για την ανάκτηση δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και στον Πάροχο υπηρεσιών. Η Toshiba Electronics Europe GmbH και οι θυγατρικές της (στο εξής αναφέρονται συλλογικά ως «TOSHIBA») δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση συμβαλλόμενο μέρος σε τέτοια συμφωνία.

(γ) Η TOSHIBA ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

(δ) Με τη χρήση υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων από Πάροχο υπηρεσιών δεν θα ακυρωθεί η Εγγύηση Toshiba για οποιαδήποτε εξωτερική και εσωτερική μονάδα σκληρού δίσκου Toshiba («σκληρός δίσκος») που παρέχεται σε έναν τελικό χρήστη ο οποίος αγόρασε έναν σκληρό δίσκο («Εγγύηση Toshiba»). Ωστόσο, αν συνεπεία της παροχής υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων από τον Πάροχο δεδομένων ο σκληρός δίσκος υποστεί ζημιά ή καταστεί ελαττωματικός, η Εγγύηση Toshiba δεν θα ισχύσει για τη συγκεκριμένη ζημία ή το συγκεκριμένο ελάττωμα.

(ε) Σύμφωνα με την Εγγύηση Toshiba, η TOSHIBA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες οποιουδήποτε είδους που σχετίζονται με, προκύπτουν από ή είναι αποτέλεσμα της απόδοσης υπηρεσιών από Πάροχο υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, τυχόν απωλειών ή ζημιών σε δεδομένα που περιέχονται σε σκληρό δίσκο Toshiba, π.χ. που οφείλονται σε κατάχρηση ή αλλοίωση, ακατάλληλο χειρισμό ή άλλη αιτία, όπως καθορίζεται στην Εγγύηση Toshiba. Έχετε την ευθύνη για την αποθήκευση (δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας) οποιωνδήποτε δεδομένων. Η TOSHIBA δεν εγγυάται ή δεν καλύπτει τυχόν οικονομική ή άλλη ζημία που προκαλείται από απώλεια δεδομένων.

(στ) Οι πραγματικές προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών ανάκτησης δεδομένων υπόκεινται στις οδηγίες του εκάστοτε παρόχου.