Chcesz odzyskać utracone dane z dysku twardego?

 

 

  • Wszystkie Twoje wspomnienia przepadły przez wirusa komputerowego?
  • Twój dysk twardy został omyłkowo sformatowany*?
  • Zdarzyło Ci się niechcący usunąć/nadpisać ważne pliki?
  • Dysk Ci upadł i nie możesz uzyskać do niego dostępu?

 

* Występują dwa rodzaje formatowania dysku twardego: logiczne i fizyczne. Należy pamiętać, że w ramach formatowania fizycznego zawartość dysku twardego jest całkowicie usuwana i nie można odzyskać danych.

Zanim się poddasz, możesz spróbować odzyskać dane, korzystając z pomocy zewnętrznej firmy specjalizującej się w takich usługach. Dla wygody udostępniamy łącza do dostawców usług odzyskiwania danych.


 

Klikając poniższe logo, wyrażasz zgodę na powyższe zastrzeżenia.
Niżej wymienieni dostawcy usług oferują klientom korzystającym z dysków HDD marki Toshiba usługi odzyskiwania danych po niższej stawce.

Ontrack

 

 

 

Kliknij tutaj— jest dostępna zniżka

Drivesavers

 

 

 

Kliknij tutaj— jest dostępna zniżka

 

Zastrzeżenie

(a) Wyboru jednego z wymienionych poniżej niezależnych i zewnętrznych dostawców usług („Dostawca usług”) dokonujesz na własne ryzyko. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać innego dostawcę usług odzyskiwania danych niż któregokolwiek z wymienionych niżej.

(b) Ewentualna umowa, którą zawrzesz z Dostawcą usług w zakresie usług odzyskiwania danych, zostanie zawarta wyłącznie między Tobą a danym Dostawcą usług. Firma Toshiba Electronics Europe GmbH i jej spółki zależne (nazywane dalej zbiorczo „firmą TOSHIBA”) w żadnym wypadku nie staną się stroną takiej umowy.

(c) FIRMA TOSHIBA NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, A TAKŻE WYRAŹNIE WYKLUCZA WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIEZALEŻNEGO I ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCĘ USŁUG, W TYM WSZELKIE GWARANCJE DOTYCZĄCE JAKOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NIEZALEŻNEGO I ZEWNĘTRZNEGO DOSTAWCĘ USŁUG, NIENARUSZANIA PRZEPISÓW PRAWA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

(d) Skorzystanie z usług odzyskiwania danych świadczonych przez Dostawcę usług nie powoduje unieważnienia Gwarancji firmy Toshiba na zewnętrzny bądź wewnętrzny dysk twardy marki Toshiba („dysk twardy”) udzielonej użytkownikowi, który zakupił dany dysk twardy („Gwarancja firmy Toshiba”). Jeśli jednak w wyniku świadczenia usług odzyskiwania danych przez Dostawcę usług dysk twardy ulegnie uszkodzeniu, Gwarancja firmy Toshiba nie będzie miała zastosowania do danego uszkodzenia.

(e) Zgodnie z Gwarancją firmy Toshiba firma TOSHIBA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody dowolnego rodzaju związane z wykonywaniem usług przez Dostawcę usług lub bezpośrednio z nich wynikające, w tym za utratę lub uszkodzenie danych zawartych na dysku twardym firmy Toshiba, na przykład wskutek niewłaściwego użytkowania lub ingerencji, niewłaściwego obchodzenia się z urządzeniem lub innych przyczyn określonych w Gwarancji firmy Toshiba. Użytkownik sam odpowiada za zapisywanie (tworzenie kopii zapasowych) wszelkich danych. Firma TOHSHIBA nie udziela żadnych gwarancji dotyczących utraty danych ani nie pokrywa żadnych strat finansowych czy innych spowodowanych taką utratą.

(f) Rzeczywiste warunki usług odzyskiwania danych są określone w instrukcjach podanych na stronie internetowej Dostawcy usług.